BejelentésSzolid NetTér
Kövesd az igazság keresőit, Kerüld az igazság hirdetőit

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Üzenőfal


Név:

Üzenet:

1.Szociál-Liberális Demokraták


1.1. támogatják a szabad kereskedelmet és a piacgazdaságot, ahol a legalapvetőbb szükségletek mindenki számára biztosítottak.


1.2. általában támogatják a progresszív szociális nézeteket, azon az alapon, hogy folyamatosan szükség van a szociális gyakorlat fejlesztésére olyan módon, hogy az biztosítsa mindenki számára az alapvető szabadságot.


1.3. Mivel a társadalom az egyénre épül, mindenkinek hozzá kell férnie az alapvető szükségletekhez, mint oktatás, gazdasági lehetőség, védelem a befolyásukon kívül eső események okozta kártól.


2. A liberális demokráciában a működési szabályok értékrendjére a liberalizmus eszmerendszere a jellemző, vagyis az egyén szabadságát jelölik meg, mint legfontosabb politikai célt.


2.1. A politikai ellenzéket hagyja szabadon működni.


2.2. A gazdasági élet alapja a magántulajdon és a magánszerződések.


2.3 Bizonyos közjavak esetén szükségesnek tartja és meghagyja az állam szerepét.


3. A Szociál-Liberális Demokraták társadalmi, gazdasági értékrendjének jellemzői


3.1. Többpártiság


3.1.1. Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog.


3.1.2. Az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van arra, hogy másokkal szervezeteket, illetőleg közösségeket hozzon létre vagy azok tevékenységében részt vegyen, ha


3.1.2.1. betartja az alkotmányos elveket,


3.1.2.2. nem valósít meg bűncselekményt és bűncselekmény elkövetésére való felhívást,


3.1.2.3. valamint nem jár mások jogainak és szabadságának sérelmével.


3.2. Általános választójog


3.2.1. Választhat és választható minden felnőtt állampolgár nemre, rasszra, nemzetiségre, vallásra, gazdasági státusra való tekintet nélkül, ha jogerősen nincs eltiltva a közügyektől.


3.3. Szabad választások


3.3.1. A hatalmi ágak megosztása: törvényhozó, végrehajtó hatalom és igazságszolgáltatás
elválasztása


3.3.2. A törvények kikényszerítésének állami monopóliuma (az állam erőszak monopóliuma)


3.3.3. A fegyveres erők civil kontrollja: választott képviselők ellenőrző szerepe


3.3.4. Az ellenzék jogosítványainak tiszteletben tartása


3.3.5. Szociális vegyes piacgazdaság, védett magántulajdon


3.3.6. A vegyes gazdaság olyan gazdaság, amelyben vegyes koordináció valósul meg. Itt az állami és magánszféra is részt vesz a termelésben. A piaci verseny dominál azonban, kormányzati közreműködéssel. A vállalatok javarészt tehát magánkézben vannak. A kormányzati irányítás fellép olyan területeken, ahol a piacgazdaság nem volna hatékony (pl. közművek), illetve szabályozza a versenyt, pl. monopóliumellenes intézkedésekkel, illetve a verseny „tisztaságát” ellenőrző hivatalt működtet.


3.4. Alulról felépülő hatáskör


3.4.1. Ebben a rendszerben a nagyobb térség nem veheti át azokat a feladatokat, melyeket egy település is megvalósíthat, ha csak tételesen ezeket nem utalták a nagyobb térségek vagy a kormány hatáskörébe. Ennek elengedhetetlen feltétel a település magas fokú pénzügyi függetlensége. Pénzügyi függetlenséget a közpénzek (adó, illeték) arányos részének a helyi közösségnél való maradása biztosítja.


3.5. Népcsoportok közösségi joga


3.5.1. Elismeri a térségen belüli népcsoportok közötti különbségeket és az egyéni jogokon túl közösségi jogokat is biztosítanak az etnikumoknak.


3.5.2. Lehetővé teszik a kulturális közösségek fennmaradását, a közösségek egymás mellett élését és a kisebbségek autonómiáját.


3.5.3. Hátrányt csökkentő intézkedéseket vezetnek be, vagyis arányosan osztják el a forrásokat, közszolgálati munkahelyeket, képviseleti megbízásokat, és a kisebbségnek vétójoga van, amennyiben úgy érzi, valamely döntés hátrányosan érintené.


4. Gyakorlatban


4.1. Jelenleg a liberális demokrácia a legelterjedtebb. Politikai értelemben Magyarország liberális demokráciának számít, hasonlóan a legtöbb tagállamhoz az Európai Unióban, amely gyakorlatilag felvételi kritériumnak tekinti a demokratikus berendezkedést.


Szociál-Liberális Demokrata Netpárt (Facebook)


A honlap szerkesztése folyamatban!
Üzenetküldés
E-címed megadása után maximum 255 karakter hosszúságban azonnali elektronikus üzenetet küldhetsz a szolidnetpart@lajt.hu címre.

E-mail címed:
Szöveg:

Hírek
Martonyi az alkotmányról

Martonyi János azt is bejelentette, hogy a kormány a készülő új alkotmányba változtatás nélkül átemeli az Európai Unió Alapjogi Chartájában felsorolt jogokat. 2011.01.27

tovább >>
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!